RECYKLACE

RecyclingV červnu roku 2007 vznikl dokument nazvaný Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) ohledně likvidace elektrického a elektronického odpadu, který má za cíl motivovat lidi shromažďovat elektrický a elektronický odpad k ekologické likvidaci spíše než jej ihned vyhazovat.

Proč je recyklace tak důležitá?
Je šetrnější k životnímu prostředí. Elektrické přístroje, baterie a akumulátory by neměly být vhazovány do běžného odpadu. Měly byt být recyklovány jednak z důvodu ochrany životního prodstředí ale také kvůli zachování vzácných přírodních zdrojů.

Jak mohu své přístroje recyklovat?
O sběrných místech se informujte na obecních a městkých úřadech v místě svého bydliště.

Zaregistrujte se pro zasílání novinek a nabídek Remington