Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Remington poskytuje ochranu osobních údajů našich uživatelů a informace neposkytuje třetím stranám. Informace poskytnuté uživateli jsou důvěrné a používané výhradně podle národních a evropských předpisů o ochraně osobních údajů.

Níže najdete některé důležité aspekty, které informace a osobní data sbíráme a jak s nimi zacházíme, včetně informací, jaká data jsou schromažďována, jak je používáme a která data jsou sdílena. 

1. Sběr a využívání dat

Jako většinu webových stránek, můžete webovou stránku společnosti Spectrum Brands navštívit anonymně bez uvádění jména a jakýchkoliv dalších osobních dat. Spectrum Brands sbírá informace o počtu návštěv, době připojení a informace, které stránky jsou navštěvovány. Tyto informace jsou podkladem k vylepšování webové stránky.

Ukládáme pouze informace a osobní údaje (dále jen "data"), které dobrovolně přenášíte, například v průběhu online objednávky, při registraci nebo požadavky prostřednictvím našich kontaktních formulářů - je to především Vaše jméno, příjmení, adresa a e-mail. 

Když nás prvně kontaktujete, vytvoříme Vám uživatelský profil a databázi. Všechna data, která později dodáte budou uložena pod Vaším profilem.

Pokud uživatel odhaluje osobní údaje jiné osoby např. kolegy nebo partnera, společnost předpokládá, že toto činí se souhlasem této osoby. 

Pokud je uživateli méně než 18 let, nesmí zveřejňovat žádná osobní data bez souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce.

Pokud jste uvedli jiná data ve chvíli, kdy jsou Vaše data ukládána, jsou takové informace uchovány výhradně u nás a mohou být použity pouze pro zpracování Vašich požadavků a/nebo jakýchkoliv jiných záležitostí vyplývajících z neodsouhlasení mezi námi a Vámi např. pro doručení výrobku nebo při platebních transakcích, jakož i pro technické účely.

2. Uchovávání dat

Veškerá data, která nám posíláte, jsou uložena a to až do doby odvolání Vašeho souhlasu. Máte právo na částečné nebo úplné vymazání Vašich údajů v naší databázi a to kdykoliv. Takovéto žádosti vyřídíme bez odkladu. V případech, kdy jsme podle zákona povinni data ukládat, budou v případě odvolání souhlasu taková data blokována a ne smazána. 

3. Právo přístupu k datům

Na základě písemné žádosti můžete kdykoliv získat informace o Vašich uložených datech.

4. Přihlášení k odběru našich mailových zpráv

Pokud odsouhlasíte odběr našich mailových zpráv, Vaše poskytnutá data budeme používat pouze s Vaším výhradním souhlasem. Údaje o Vaší e-mailové adrese, křesním jménu a příjmení jsou povinné. Všechny ostatní informace jsou poskytované dobrovolně a pomáhají nám zasílat vhodněji vybrané e-maily, které jsou určené přímo pro Vás. E-mailové newslettery obsahují současné nabídky, informace o novinkách a stávajících produktech.

Naše služby se snažíme neustále vylepšovat a to zahrnuje analýzu e-mailových newsletterů, které byly odeslány, například zda je uvedená e-mailová adresa platná a dostupná, zda byl newsletter otevřený, který odkaz z newsletteru byl použitý a nebo zda je nějaká odpověď nebo zpětná vazba.

Žádná data nebudou poskytovaná třetím stranám. Z našich e-mailových newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit a to s okamžitou platností a účinností do budoucna. Odhlášení lze provést kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je uvedený ve spodní části našich newsletterů, dále nás pro odhlášení můžete kontaktovat pomocí kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo informovat náš servis na info@eu.spectrumbrands.com.

5. Cookies

Cookies používáme z důvodu posílení návštěvnosti našich webových stránek a z důvodu schromáždění a uchovávání údajů, které slouží výhradně pro marketingové a optimalizační účely. Cookie je malý textový soubor, který je odeslaný do prohlížeče z webového serveru a je uložen na pevném disku, který umožňuje snadnější používání prohlížeče. Cookies, které používáme, neuchovávají osobní informace, ale pomáhají vytvářet uživatelské profily používáním pseudonymu. Nemohou poškodit Váš systém.

Cookies můžete deaktivovat kdykoliv se změnou preferencí uložených ve Vašem prohlížeči.

Zjistěte zde více informací o Cookies.

6. Předávání dat třetím stranám

Data, která shromáždíme nepředáváme třetím stranám. Data nebudeme prodávat, pronajímat ani měnit data, která nám poskytnete. Výjimkou může být zveřejnění informací, které jsou požadované podle zákona, jak je výslovně popsáno níže. V případě vykonávání služeb našich dodavatelů nebo zástupců, které dělají dle Vašeho požadavku, jsou naši patrneři povinni udržet data v tajnosti a v souladu s právními předpisy pouze pro účely těchto služeb. Kromě toho se od nich požaduje, v souladu s našimi zásadami, dodržování práva a to zejména při ochraně osobních údajů. 

7. Bezpečnost

Máme zájem na bezpečnosti Vašich dat, proto jsou data skladována s využitím těch nejlepších organizačních a technologických možností k zajištění jejich nedostupnosti pro třetí strany.

Všechna data jsou skladována na serverech, které splňují ty nejvyšší bezpečnostní standardy a jsou chráněny před vstupem neautorizovaných osob a zneužitím. 

Pro další informace týkající se ochrany osobních dat nás můžete kontaktovat:

VARTA Consumer Batteries GmbBH & Co. KGaA

Alfred-Krupp-Str. 9
73479 Ellwangen, Germany

Phone: +49 (0) 7961 – 83 77 0
Fax: +49 (0) 800 827 827 4
info@eu.spectrumbrands.com

© VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Prosinec 2012

Upozorňujeme, že kliknutím na toto tlačítko opustíte webové stránky značky Remington a budete přesměrováni přímo na webové stránky našeho obchodního partnera Convar Deutschland GmbH!

Tam najdete široký výběr náhradních dílů značky Remington.